Mimo że przyszłość wydaje się odległa, tak naprawdę zaczyna się właśnie teraz.

Mattie JT Stepanek

Ubezpieczenie
Mienia

Ubezpieczenie dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także korporacji. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także kradzieży, rozboju i dewastacji. Nieruchomości i ruchomości firmowe.

Shot of office workers in a meeting in a boardroom
Shot of office workers in a meeting in a boardroom

Odpowiedzialność
Cywilna

Ochrona przed roszczeniami osób trzecich. Pokrycie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością i wiele innych zabezpieczeń.

OC zawodowe

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wykonywania zawodu chroni Twój biznes przed konsekwencjami błędów, które popełniasz w trakcie wykonywania czynności zawodowych - nie tylko dla lekarzy, architektów czy księgowych.

kosmetolog
zyski

Ubezpieczenie
od utraty zysków

Jeśli na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych firma zostanie pozbawiona zysku. Zabezpiecz te przewidywane, aby zminimalizować straty.

Ubezpieczenie
Pracowników

Ochrona ludzi, którzy tworzą Twoją firmę. Ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia podróży służbowych, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Poważnych Chorób, szpitalne.

firma pracowicy

Skontaktuj się ze mną

i napisz, czego potrzebujesz dla siebie i swojej firmy.

Warto przeczytać

Zobacz najnowsze wpisy w przewodniku po ubezpieczeniach.

Strata bliskiej i ważnej osoby to jedna z najczęstszych obaw Polaków. Ankietowani w wieku 30-50...

Social Media

PPK

Powszechny system długoterminowego oszczędzani którego celem jest zapewnienie wyższych oszczędności na emeryturze. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Projekt bez tytułu

PPK

Powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zapewnienie wyższych oszczędności na emeryturze.

Projekt bez tytułu